Schůze okrsku
Přidal/a dusan dne February 22 2015 17:30:06

V sobotu 21.2 se kounala v hasičské zbrojnici schůze členů výboru okrsku na které nás navštívil kandidát na starostu OSH Písek p. Jiří Hendrych. Cílem schůze bylo sestavení plánu práce v okrsku na rok 2015.


7.3 Maškarní Rakovice
14.3 Maškarní Čimelice
28.3 Sběr železa Čimelice
31.5 Pouť Čimelice
6.6 Okrsková soutěž Krsice
20.6 Dětský den Čimelice
21.6 SIKO pohár Čimelice
červen Dětský den Rakovice
11-12.7 Zájezd Rakovice
10-12.7 Matýskáři Čimelice
1.8 Strašení Nerestce
září Posezení u hasičárny Čimelice
září Prověřovací cvičení Nerestce
24.10 Sběr železa Čimelice