VVH 2017
Přidal/a dusan dne December 23 2016 05:30:47
Pozvánka na Výroční valnou hromadu SDH Čimelice

dne : 20. ledna 2018 /sobota/ od 17.oo hodin

v hasičské zbrojnici Program:

1. Zahájení a přivítání hostů
2. Přijetí nových členů
3. Schválení programu
4. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
5. Zprávy za rok 2017: zpráva starosty, zpráva vedoucího
mládeže, zpráva velitele, zpráva pokladní, zpráva revizora účtu
6. Volba delegátů SDH / Podolí /
7. Návrh činnosti na rok 2018
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

V průběhu VVH bude podáno občerstvení a vybrány členské příspěvky na r. 2018
Výbor SDH


Pokud se nemůžeš zúčastnit VVH, zmocni jiného člena SDH k jednání a hlasování.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLNÁ MOC

Já ..............................................................................., člen Sboru dobrovolných hasičů Čimelice,

narozen datum ……………………………………….


zmocňuji ..........…....................................................., člena Sboru dobrovolných hasičů Čimelice,


jméno a příjmení……………………………………………………narozen datum……………….,aby


mne zastupoval / včetně hlasování / na jednání Výroční valné hromady


Sboru dobrovolných hasičů Čimelice konané dne 20. ledna 2018 v hasičské zbrojnici od 17.oo hodin.
Dne ..................................... Podpis ...........................................